2013 Good Design Award

Award-winning item
proprietary drugs [Feitas5.0,Feitas5.0 Obansize,Feitas3.5alpha Onkan,Feitas3.5alphaL Onkan]
Company
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Award Number
13G010080