2014 Good Design Award

Award-winning item
Digital cinema camera [Panasonic VARICAM 35 / VARICAM HS System AU-V35C1, AU-VREC1, AU-VCVF1, AU-VSHL1, AU-V23HS1]
Company
Panasonic Corporation
Award Number
14G070575